Contact? info@verbeterjewebsite.nl

Algemene voorwaarden webhosting

Hier vindt u de algemene voorwaarden voor webhosting van Verbeter je website.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene voorwaarden voor webhosting

1.1 Deze Dienstenovereenkomst (de “Overeenkomst”) bevat de volledige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Webhosting. Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, betekent “Verbeter je website” Verbeter je website en “Klant”, “u” of “uw” betekent u. U erkent dat u de Overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en alle beleidsregels die op de website van Verbeter je website (www.verbeterjewebsite.nl) zijn geplaatst.

1.2 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle webhosting diensten die door Verbeter je website aan de Klant worden aangeboden.

 

Artikel 2: Webhosting

2.1 Verbeter je website is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers bij overmacht, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.

2.2 Het is een Klant niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:

 1. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. het verzenden van ongewenste e-mail (spam).
 3. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen
 4. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen.
 5. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware.
 6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (ook wel hacken/cracken genoemd)
 7. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is

2.3 Het is de Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te verhuren of te verkopen aan te derden.

2.4 Verbeter je website is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Verbeter je website alle schade ten gevolge van de overtreding door Verbeter je website of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 1. indien de Klant het gestelde in de artikelen 2.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. indien (een onderdeel) van de site van de Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van Verbeter je website;
 3. indien blijkt dat de Klant met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. indien blijkt dat de Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;

2.5 Het gebruikersnaam en wachtwoord voor het hostingaccount wordt niet standaard naar de Klant gestuurd tenzij anders afgesproken. De Klant kan deze gegevens kosteloos opvragen bij Verbeter je website.

 

Artikel 3: Bijkomende kosten

3.1 Bij het afnemen van het hosting en onderhoud pakket, heeft u standaard 5000 MB (5GB) aan webruimte tot uw beschikking. Dit is voor de meeste van onze klanten ruim voldoende, maar het kan voorkomen dat u op een gegeven moment deze limiet overschrijdt. Komt het gebruik van webruimte dicht tegen de limiet van 5000 MB, dan krijgt u van ons per e-mail bericht. U kunt zelf het verbruik weer binnen de limiet brengen door bestanden of e-mails te verwijderen. Mocht u toch meer webruimte willen hebben, dan kost dat per 1000 MB (1GB), €3,99 p/m (ex. btw).

 

Artikel 4: Achterstallige betaling(en)

4.1 Verbeter je website behoudt het recht om na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen een banner toe te voegen aan de website van de Klant waarin vermeld staat: “[Klant] heeft de factuur voor webhosting en/of website nog niet betaald, vandaar dat u deze banner ziet.”

4.2 Deze banner zal zichtbaar blijven totdat de betaling volledig is ontvangen. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, behoudt Verbeter je website zich het recht voor verdere stappen te ondernemen, waaronder het blokkeren of verwijderen van de website en/of mailaccounts.

4.3 De Klant stemt ermee in dat Verbeter je website gerechtigd is om deze maatregel te nemen bij achterstallige betaling, en erkent dat dit een redelijke en proportionele actie is ter handhaving van betalingsverplichtingen.

4.4 Verbeter je website behoudt het recht om, bij aanhoudende achterstallige betaling na het verstrijken van een periode van 28 dagen, de mailaccount(s) en/of website van de Klant op te schorten totdat de betaling volledig is ontvangen. De Klant erkent dat deze maatregel kan worden toegepast als een aanvullende handhaving van betalingsverplichtingen en stemt hiermee in als zijnde redelijk en proportioneel.

4.5 Tevens wordt opgemerkt dat indien de desbetreffende Klant andere openstaande facturen heeft bij Verbeter je website, het achterstallige betalingsscenario, zoals beschreven in Artikel 4, ook kan resulteren in het offline halen van de mailaccounts en/of website geassocieerd met die facturen. De Klant wordt geadviseerd om alle openstaande verplichtingen tijdig te voldoen om verstoring van diensten te voorkomen.